Masz pytanie? Zadaj je na programistycznym Forum Turbo Pascal. Rejestracja w 5 sekund!


Typ rekordowy w języku Turbo Pascal

Kurs Turbo Pascala dla początkujących

Typem rekordowym, a dokładniej rekordem nazywamy złożoną strukturę danych, której składowe, zwane polami, mogą mieć rózne charakterystyki (należeć do różnych typów). Poszczególne pola mogą być same strukturami złożonymi, przy czym liczba pól rekordu jest ustalona. Definicja typu rekordowego określa typ i identyfikator dla każdego pola. Definicja ta rozpoczyna się słowem kluczowym record, po którym podaje się deklarację każdego pola, a kończy słowem kluczowym end. Poszczególne deklaracje pól oddziela się średnikami. Ostatnia deklaracja może być wariantowa (case .. of). Definicja pojedynczego typu rekordowego ma postać:

TYPE Identyfikator_typu = record
	Lista_deklaracji_pól
	end;

gdzie każda z deklaracji pól ma postać:

lista_nazw_pól : opis_typu;

a ostatnia deklaracja może mieć postać (deklaracja wariantowa):

case deklaracja_pola_wyróżnikowego of wykaz_wariantów;

lub

case identyfikator_typu_porządkowego of wykaz_wariantów;

przy czym deklaracja pola wyróżnikowego wygląda następująco:

identyfikator_pola_wyróżnikowego : identyfikator_typu_porządkowego;

lub

lista_etykiet_wyboru : (lista_deklaracji_pól);

Przykłady rekordów:

TYPE Data = record rok : Integer;
	miesiac : 1 .. 12;
	dzien : 1 .. 31;
end;
TYPE Rejestry = record 
		case Integer of
			1: (AX, BX, CX, DX : Word);
			2: (AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH : Byte);
		end;
	end;

Spis treści

Jeśli chcesz, zostaw komentarz